slide slide slide slide

Edukacja

Karta rowerowa i motorowerowa

Karta rowerowa jest dokumentem uprawniającym do jazdy rowerem. Jeśli ją posiadasz, stajesz się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Przystępujesz do egzaminu na kartę rowerową, aby sprawdzić swoje umiejętności. Zdajesz z teorii, tzn. przepisów ruchu drogowego, i z umiejętności. Bardzo często w tych egzaminach uczestniczą policjanci ruchu drogowego, którzy oceniają Twoje zachowanie. Pamiętaj: chodzi o bezpieczeństwo.

obrazek

W chwili obecnej w szkołach podstawowych są prowadzone zajęcia z wychowania komunikacyjnego, w których na pewno uczestniczyłeś, uczestniczysz lub będziesz uczestniczył. Jeśli chcesz zdobyć kartę rowerową, musisz wykazać się wiedzą i pewnymi umiejętnościami. Egzamin składa się z części teoretycznej, podczas której odpowiesz na kilka pytań np. o znaki zakazu lub obowiązkowe wyposażenie roweru. Następnie odbędzie się część praktyczna, podczas której pokażesz czy umiesz jeździć na rowerze. Cały egzamin zdajesz w swojej szkole. Oceniać Cię będzie nauczyciel wychowania komunikacyjnego. Może być sam lub z policjantem ruchu drogowego. Po zdanym egzaminie kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej czy szkoły ponadpodstawowej.

Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.

Jeśli już masz kartę rowerową i poruszasz się po drogach (ulicach), powinieneś mieć ją przy sobie i okazać policjantowi, jeśli tego zażąda. Policjant jest osobą uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Jeśli wsiadasz na rower i wyjeżdżasz na drogę to stajesz się uczestnikiem ruchu drogowego. Policjant jest po to aby jeździło się nam wszystkim bezpieczniej. Możesz nie posiadać karty przy sobie jeśli jeździsz tam, gdzie nie poruszają się samochody np. na skwerku obok własnego domu.

Wzory dokumentów

I. Wzór karty rowerowej i motorowerowej

strona I

strona II

II. Opis wzoru karty rowerowej i motorowerowej

1.1 Format A7 (układ pionowy).

1.2 Karta rowerowa i motorowerowa posiada dwie strony o barwie różowej.

1.3 Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.

1.4 Karta rowerowa i motorowerowa ma dwie strony.

2.1 Na pierwszej stronie umieszcza się:

2.2 wyrazy o treściach:

1) w jednym wierszu - "KARTA ROWEROWA I MOTOROWEROWA",

2) w sześciu wierszach - "1. Nazwisko ......, 2. Imiona ......, 3. Data ur. ......, 4. Adres zamieszk.: Kod .....-....., Miejsc. ......, Ul. ......, Nr budynku ......, Nr lokalu .....",

3) w dwóch wierszach - ".....(podpis posiadacza)",

Bezpieczeństwo na drodzeROZWIŃ
Poniżej pozostałe artykuły:

2.3 ramkę o wymiarze 45 x 35 mm, a w niej wyrazy o treści: "Miejsce na fotografię 45 x 35 mm",

2.4 symbol "mp." wpisany w okrąg o średnicy 15 mm, który jest linią przerywaną,

2.5 w jednym wierszu - numer druku składający się z jednej litery alfabetu łacińskiego poprzedzonej wyrazem o treści "Seria" i siedmiu cyfr arabskich poprzedzonych wyrazem o treści "Nr",

2.6 wyrazy o treściach:

1) w siedmiu wierszach - "5. Data wydania .............. r., 6. Nazwa szkoły: ........, Kod .....-......, Miejsc. ........, Ul. ........, Nr budynku ........., 7. Nr karty .....",

2) w dwóch wierszach - "...... (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)".

3.1 Na drugiej stronie umieszcza się:

3.2 wyrazy w jednym wierszu o treści - "8. Rodzaj pojazdów, na które karta jest ważna:",

3.3 tabelę o wymiarze 34 x 70 mm, podzieloną na dwie kolumny i dwa wiersze. Kolumny tabeli dzielą się na:

1) pierwsza - dwa pola o wymiarze 17 x 50 mm każde, w których umieszcza się wyrazy o treści odpowiednio "Rowery" i "Motorowery",

2) druga - dwa pola o wymiarach 17 x 20 mm każde, w których umieszcza się okrąg o średnicy 15 mm, który jest linią przerywaną, a w nim symbol "mp.",

3.4 wyrazy o treściach:

1) w pięciu wierszach - "9. Zmiana adresu zamieszk.: Kod .....-......, Miejsc. ......, Ul. ......, Nr budynku ......, Nr lokalu......., Data .............. r.",

2) w dwóch wierszach - "...... (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)",

3.5 linię ciągłą o długości 68 mm,

3.6 wyrazy o treści - "10. Miejsce na adnotacje".

Szczegółowe informacje na temat karty rowerowej i motorowerowej znajdziesz w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.