slide slide slide slide

Edukacja

KATALOG ZNAKÓW DROGOWYCH

Znajomość znaków drogowych jest niezbędna do bezpiecznego poruszania się po drodze. Znaki drogowe mają różne kształty i barwy oraz wielkości, np. znaki ostrzegawcze są w postaci trójkątów a zakazu w kształcie kół. Kliknij, aby otworzyć KATALOG ZNAKÓW DROGOWYCH.

Wyróżniamy kilka grup znaków drogowych; każda z nich pełni odpowiednią rolę i jest adresowana do pewnych grup użytkowników dróg.

Bezpieczeństwo na drodzeROZWIŃ
Poniżej pozostałe artykuły:

Szczegóły na: http://goo.gl/wRGaw.