slide slide slide slide

Edukacja

Znaki dla pieszych

Uczestniczysz w ruchu drogowym jako pieszy. W związku z tym musisz znać pewne znaki drogowe. Znaki dzielą się na różne kategorie. W tej części będziemy już używać troszkę poważniejszego słownictwa. Tak. aby nie było wątpliwości co do znaczenia danego znaku.

obrazek

Znaki ostrzegawcze

Najpierw poznasz znaki ostrzegawcze:

Znak A-9 "przejazd kolejowy z zaporami" ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.

Znak A-10 "przejazd kolejowy bez zapór" ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym w zapory, ani w półzapory. Pod żadnym pozorem nie wchodź na tory gdy zapory są opuszczone nawet wtedy gdy nie widać jeszcze nadjeżdżającego pociągu.

Znak A-25 "spadające odłamki skalne" ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych. Uważaj, aby nie spadł na ciebie jakiś kamień.

Znaki zakazu:

Znak B-41 "zakaz ruchu pieszych" oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony. Dla swojego bezpieczeństwa nie wchodź za ten znak może dalej są niebezpieczne głębokie wykopy lub robotnicy prowadzą prace na wysokości i coś może spaść z góry.

obrazek

Znaki nakazu:

Znak C-16 "droga dla pieszych" oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla Was i jesteście obowiązani z niej korzystać.

Znak C-16a "koniec drogi dla pieszych" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:

  1. na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
  2. odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową. Będąc na takiej drodze masz pierwszeństwo przed rowerem, ale też musisz uważać.

obrazek

Znaki informacyjne:

Znak D-6 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

  1. D-35 "przejście podziemne dla pieszych",
  2. D-35a "schody ruchome w dół",
  3. D-36 "przejście nadziemne dla pieszych",
  4. D-36a "schody ruchome w górę" informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Pamiętaj: jesteś obowiązany korzystać z przejść dla pieszych przechodząc przez jezdnię.

Znaki: 1) D-21 "szpital", 2) D-21a "policja", 3) D-22 "punkt opatrunkowy", 4) D-23 "stacja paliwowa", 6) D-24 "telefon", 7) D-25 "poczta", 11) D-26c "toaleta publiczna", 12) D-26d "natrysk", 13) D-27 "bufet lub kawiarnia", 14) D-28 "restauracja", 15) D-29 "hotel (motel)", 16) D-30 "obozowisko (kemping)", 18) D-32 "pole biwakowe", 19) D-33 "schronisko młodzieżowe", 20) D-34 "punkt informacji turystycznej" informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze. Są one istotne, bo może kiedyś znajdziesz się w sytuacji, że będziesz musiał powiadomić Policję lub będziesz się chciał czegoś dowiedzieć w informacji turystycznej.

Znak D-40 "strefa zamieszkania" oznacza wjazd do strefy zamieszkania.

Znak D-41 "koniec strefy zamieszkania" oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. W strefie zamieszkania masz pierwszeństwo przed pojazdami i możesz się poruszać po całej drodze. Nie zapominaj jednak o ostrożności.

Bezpieczeństwo na drodzeROZWIŃ
Poniżej pozostałe artykuły:

obrazek

Znaki poziome :

Znak P-10 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przejścia dla pieszych przez jezdnię; tzw zebra.

Sygnały świetlne:

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:

  1. sygnał zielony - zezwolenie na wejście pieszych na przejście, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
  2. sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście. Nigdy nie wchodź na przejście, gdy pali się czerwony sygnał lub zielony migający.

Sygnały dawane przez kierującego ruchem

Kierujący ruchem daje sygnały za pomocą postawy i ruchu rąk. Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście na jezdnię. Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię. Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia. Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem. Zawsze bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej ruchem drogowym.

Sygnał dźwiękowy nadawany w postaci dzwonu na przejeździe kolejowym ostrzega o zbliżaniu się pociągu lub innego pojazdu szynowego albo o opuszczaniu zapór (półzapór).

Zachęcam do przeczytania rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych.