slide slide slide slide

Edukacja

Wiem, kto kieruje ruchem drogowym

Pamiętajcie: na skrzyżowaniu najważniejszy jest policjant w białej czapce. Należy się go bezwzględnie słuchać. Dotyczy to wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców, rowerzystów, motorowerzystów, motocyklistów i przechodzących przez jezdnię pieszych.

Bardzo często sygnały podawane przez policjanta kierującego ruchem drogowym nie są zrozumiałe dla wszystkich. Czasami ktoś się zagapi i wjeżdża na skrzyżowanie w czasie wydawania sygnału "stój", czasem  sygnał nie jest odczytany poprawnie: można ruszać. a polecenie nie zostaje wykonane, wówczas ruch zostaje zatamowany. Musisz więc znać te polecenia i sygnały aby się do nich stosować. Najważniejsze sygnały podawane przez kierującego ruchem znajdziesz poniżej.

Sygnały dawane przez kierującego ruchem są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna i znaki drogowe. Może się zdarzyć nawet tak, że na sygnalizatorze pali się czerwone światło a policjant nakazuje jechać - oczywiście stosujesz się do jego poleceń.

Policjant może was poprosić o okazanie karty rowerowej, motorowerowej, dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów. Należy je koniecznie okazać.

Kto kieruje ruchem

Oprócz policjantów, do kierowania ruchem drogowym uprawnione są następujące osoby:

Bezpieczeństwo na drodzeROZWIŃ
Poniżej pozostałe artykuły:

obrazek

Najważniejsze sygnały podawane przez kierującego ruchem za pomocą postawy i ruchu rąk.

Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdni.

Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia.

Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.