slide slide slide slide

Edukacja

Już teraz myślę o prawie jazdy

Nawet jeśli masz przed sobą jeszcze kilka lat do wieku umożliwiającego zdawanie egzaminu na prawo jazdy już teraz możesz zacząć się do tego przygotowywać.

Jeśli chcesz kierować samochodem lub motocyklem musisz osiągnąć wymagany wiek i być sprawny pod względem fizycznym i psychicznym oraz osiadać wymagane umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę (co zostaje stwierdzone podczas egzaminu teoretycznego i praktycznego) oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (z reguły jest to prawo jazdy danej kategorii).

Prawo jazdy otrzymasz jeżeli:

 1. osiągniesz wymagany dla danej kategorii wiek,
 2. uzyskasz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 3. odbędziesz wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 4. zdasz z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

 1. 16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T,
 2. 18 lat - dla kategorii A,B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E,
 3. 21 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E,

Jeśli nie ukończyłeś 18 lat, możesz uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Nie musisz posiadać uprawnień do kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym, jeśli ukończyłeś 18 lat.

Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania

Natomiast dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:

 1. rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy,
 2. motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy,
 3. pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.
 4. Jeżeli ukończyłeś 18 i chcesz jeździć samochodem lub motocyklem, musisz zdobyć prawo jazdy. Pierwszym Twoim krokiem powinno być zapisanie się na kurs prawa jazdy. Na pewno w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania jest wiele ośrodków, które prowadzą takie szkolenia (sprawdź -  może jest nawet w Twojej szkole). Na kursie będziesz się uczył przepisów ruchu drogowego, budowy i eksploatacji pojazdów oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. To będzie teoria. Później zaczniesz jeździć z instruktorem. Najpierw na placu, następnie po mieście. Ukoronowaniem szkolenia jest oczywiście egzamin. Część teoretyczna – test w technice komputerowej (około 20 pytań). Część praktyczna – losowanie manewru do wykonania na placu manewrowym i jazda po mieście. Jeżeli nie popełnisz błędów – zdałeś !!!. Po około dwóch tygodniach musisz iść do Wydziału Komunikacji Starostwa właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania i, po uiszczeniu opłaty, odebrać  prawo jazdy.
Bezpieczeństwo na drodzeROZWIŃ
Poniżej pozostałe artykuły:

Poznaj najważniejsze kategorie prawa jazdy

Poszczególne kategorie uprawniają do kierowania następującymi pojazdami:

 1. kategoria A - motocyklem,
 2. kategoria A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
 3. kategoria B:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

 1. kategoria B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
 2. kategoria C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 3. kategoria C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 4. kategoria D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 5. kategoria T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,
 6. kategoria B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą.

SZEROKIEJ DROGI!