slide slide slide slide

Edukacja

CSR

CSR – Corporate Social Responsibility – to termin tłumaczony na język polski jako społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialność biznesu, obywatelska postawa biznesu lub budowanie zrównoważonego biznesu.

obrazek

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej i w kontaktach z interesariuszami (ang. stakeholders); pracownikami, klientami, akcjonariuszami i dostawcami firmy oraz społecznością lokalną. Do interesariuszy zaliczyć można również środowisko naturalne. Inaczej mówiąc strategia ta polega na zrównoważeniu dochodowości firmy i korzyści, jakie może dać społeczeństwu.

Filozofia odpowiedzialnego biznesu zrodziła się pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedzialność przedsiębiorców wobec społeczeństwa zyskała popularność w dobie Wielkiego Kryzysu. Na początku lat trzydziestych skupiała się głównie na filantropii, ale od lat pięćdziesiątych zaczęto wymagać od biznesmenów działań zgodnych z celami i wartościami społecznymi. W kolejnych latach coraz częściej zastanawiano się nad etycznymi aspektami prowadzenia biznesu; w latach dziewięćdziesiątych, i w Ameryce i w Europie, pojawiły się nowe koncepcje zrównoważonego rozwoju i korporacyjnego poczucia obywatelskiego.

Nowoczesny CSR obejmuje 4 obszary:

CSR nie dotyczy wyłącznie firm dużych, lecz także średnich i małych, jako społeczna odpowiedzialność (SR – Social Responsibility) realizowana jest także przez organizacje rządowe i pozarządowe.

Toyota Motor Corporation uznana została za drugą najlepszą firmę w trzeciej edycji rankingu Covalence, genewskiej instytucji badawczej, dotyczącej roku 2007. Raport etycznej reputacji międzynarodowych korporacji powstaje na podstawie informacji zbieranych od firm, mediów i społeczeństwa.

obrazekLaboratorium biotechnologiczne Toyoty

TMC od momentu powstania opierała swoją działalność o kodeks postępowania wyznaczony przez założyciela firmy, Kiichiro Toyoda. W roku 1992 powstał zbiór zasad określający wszystkie aktywności podejmowane przez firmę, w 1998 doprecyzowujący jej odpowiedzialność społeczną. Późniejsza strategia z roku 2001 - „Jak to robimy w Toyocie” podkreśliła znaczenie ciągłego rozwoju i szacunku dla interesariuszy. W 2007 roku TMC przyjęła koncepcję zrównoważonego rozwoju trzech dziedzin: przyjaznych środowisku technologii, ekologicznej produkcji i działań na rzecz społeczeństwa, najnowszą filozofię CSR.

Toyota Motor Corporation działania

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności względem wszystkich interesariuszy Toyota Motor Corporation podejmuje następujące działania:

W relacji z klientami:

W relacji z pracownikami:

W relacji z akcjonariuszami:

Bezpieczeństwo na drodzeROZWIŃ
Poniżej pozostałe artykuły:

W relacji z partnerami biznesowymi:

W relacji ze społeczeństwem globalnym i społecznościami lokalnymi:

obrazekhttp://www.flickr.com/photos/neepster/149675358/

Na rzecz środowiska naturalnego:

W roku 1992 stworzono projekt propagujący wiedzę przyrodniczą i ekologiczną – Toyota Forest Program. W 1996 w Foresta Hills, lesie położonym przy Toyota City, powstał ośrodek edukacji integrujący środowisko miejskie i ekosystem leśny. Na Filipinach dba o zachowanie lasu tropikalnego; do września 2010 w prowincji Cagayan drzewostan zostanie przywrócony na obszarze 1772 hektarów. W sierpniu 2008 w Tajlandii 10 tysięcy ochotników zasadziło 100 tysięcy drzew. Do roku 2013 w amerykańskim Princeton wokół fabryki Toyoty rosnąć będzie już 131 tysięcy nowych drzew. W roku 2001 Toyota zaangażowała się w walkę z pustynnieniem prowincji Hebei w Chinach. Prowadzi zalesianie tysięcy hektarów wokół Pekinu akcje przywracania zieleni do miast. Zwarta zabudowa miast i metropolii świata uniemożliwia przywracanie zieleni na poziomie ziemi, stąd pomysł tworzenia ogrodów na dachach budynków i obsadzania roślinnością ich ścian.

W ciągu ostatnich ośmiu lat w ramach „Programu ochrony środowiska naturalnego” Toyota Motor Corporation wydała ponad 1,4 miliarda jenów na finansowanie 140 projektów pro-ekologicznych; w roku 2008 kwota ta powiększy się o kolejne 200 milionów.

obrazekhttp://www.flickr.com/photos/fspugna/2525335860/