slide slide slide slide

Edukacja

Uwaga: jestem na drodze

Pamiętaj, że pod żadnym pozorem niedozwolone jest chodzenie bez celu po jezdni, rzucanie kamieniami lub śnieżkami w pojazdy, bawienie się na jezdni, jeżdżenie na sankach, na rolkach i deskorolkach, granie w piłkę na ulicy itp. Nie przestrzegając powyższych zakazów możesz doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, niewinna zabawa może się przerodzić w katastrofę drogową.

Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

Nie wchodź na jezdnię w innym miejscu niż przejście dla pieszych. Przed wejściem obejrzyj się raz w lewo, drugi raz w prawo i trzeci raz w lewo. Jeżeli nic nie nadjeżdża, możesz bezpiecznie przejść przez jezdnię. Zobacz poniżej, jak oznakowane są przejścia dla pieszych i jak wyglądają znaki dla pieszych. Jeżeli na drodze, którą chcesz przekroczyć, nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych, musisz zachować szczególną ostrożność. Nie przechodź przez jezdnię w miejscu, w którym jest ona oddzielona od chodnika np. poprzez łańcuchy - możesz źle oszacować odległość, zaplątać się, przewrócić i wpaść pod koła nadjeżdżającego pojazdu.

Znak (D-6) \"przejście dla pieszych"

Pierwszy znak będzie umieszczony na słupku stojącym obok jezdni, najczęściej na chodniku: Znak (D-6) \"przejście dla pieszych\" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Ten znak przeznaczony jest dla kierowców.

Znak (P-10) \"przejście dla pieszych\"

Natomiast poniższy namalowany na jezdni:

Znak (P-10) \"przejście dla pieszych\" nazywany popularnie \"zebrą\" oznacza miejsce przejścia dla pieszych.

Jeżeli na przejściu dla pieszych działa sygnalizacja świetlna musisz poczekać na zapalenie się zielonego światła. Na wszelki wypadek przypominam, że migające zielone światło dla pieszych ostrzega przed mającą nastapić zmianą świateł - powinieneś przyspieszyć kroku i opuścić jezdnię. Jeżeli natomiast migające światło zastało Cię jeszcze przed wejściem na jezdnię powinieneś zatrzymać się i poczekać na następną zmianę świateł.

Bezpieczeństwo na drodzeROZWIŃ
Poniżej pozostałe artykuły:

Kontroluj zachowanie innych użytkowników drogi

Pamiętaj, że nawet zielone światło dla pieszych nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania czujności i ostrożności - zawsze kontroluj zachowanie innych użytkowników drogi. Przechodząc przez jezdnię zachowaj ostrożność. Oczywiście, że kierujący samochodem powinien zwolnić przed przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, a na czerwonym świetle umieszczonym przed przejściem z sygnalizacją musi się nawet zatrzymać, ale jeżeli tego nie zrobi?

Może tak się zdarzyć również bez jego winy - lokalne oblodzenie czy kałuża rozlanego oleju mogą skutecznie opóźnić zatrzymanie pojazdu. Szczególnie uważaj zimą i gdy pada deszcz. Drogi stają się śliskie i wydłuża się droga hamowania. Jak przechodzić przez jezdnię gdy nie ma wyznaczonego miejsca?

Obowiązują Cię te same zasady, co przy przechodzeniu po zebrze. Musisz tylko zwrócić uwagę, że kierowca pojazdu nie jest w żaden sposób ostrzeżony o Twoim zamiarze. Taka sytuacja występuje często w terenie niezabudowanym. Pamiętaj więc o następujących regułach: kierowca może jechać ze znacznie większą prędkością niż obowiązująca w danym miejscu. Zanim więc przekroczysz jezdnię obserwuj chwilę pojazdy, aby oszacować ich prędkość zbliżania. Zwróć również uwagę, że pojazd, który zbliża się do Ciebie powoli może być wyprzedzany przez inny, jadący ze znacznie większą prędkością nigdy nie wchodź na jezdnię zza przeszkody (autobus, przystanek, budynek) uniemożliwiającej wcześniejszą obserwację drogi - pamiętaj, że również kierowca jadącego samochodu musi odpowiednio wcześniej zobaczyć pieszego nigdy nie przechodź w miejscu, z którego nie widać wystarczającego odcinka drogi po obu stronach. Takie miejsca to przede wszystkim zakręty i wzniesienia. Pamiętaj o tym, żeby nie przebiegać przez jezdnię, nawet gdy biegniesz po piłkę, która wyleciała na ulicę. Kierujący nadjeżdżającym pojazdem na pewno będzie zaskoczony takim zachowaniem, a wiadomo, że rozpędzony pojazd nie zatrzyma się w miejscu.