slide slide slide slide

Klub

TOYOTA JUNIORS

Klub Toyota Juniors zrzesza młodzież w wieku 10-18 lat. W serwisie przedstawiamy ciekawostki motoryzacyjne, wiadomości z zakresu dbałości o środowisko naturalne, przybliżamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Zapraszamy!

obrazek

Zobacz obecne konkursy

Zobacz poprzednie konkursy

DOŁĄCZ DO KLUBU

Dziękujemy za wypełnienie formularza! Na podany adres mailowy wyślemy link aktywujący Twoje konto w Toyota Juniors. Będzie można z niego skorzystać przez najbliższe 48h.

Proszę wypełnić wszystkie pola oraz zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych.

* Imię dziecka
* Nazwisko dziecka
* Data urodzenia (dd.mm.yyyy)
* Zainteresowania
* Adres
* Miasto
* Kod pocztowy

* Telefon
* Email

Proszę o wpisanie adresu email rodzica potrzebnego do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
* Email rodzica

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności serwisu www.toyotajuniors.pl

  Kto i jak przetwarza Twoje dane?
  (Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Uprzejmie prosimy o przeczytanie poniższych informacji:

 1. Administrator danych oraz cele i podstawy prawne: Administratorem Twoich danych osobowych jest Toyota Central Europe Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE). TCE przetwarza Twoje dane osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
  • w celu potwierdzenia tożsamości dziecka oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych dziecka i zgody na korzystanie z portalu www.toyotajuniors.pl (na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 2. Odbiorcy danych: Odbiorcą Twoich danych osobowych będą firmy współpracujące z TCE w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, call center, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń.

 3. Kontakt: adres e-mailowy Punktu Kontaktowego Ochrony Danych TCE: klient@toyota.pl

 4. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przechowywane są:
  • w celu zgody na rejestrację założenia konta przez okres do 6 miesięcy;
  • przez okres korzystania przez dziecko z usługi i dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych, tj. przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


 5. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 6. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

 7. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 8. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka;

 9. Źródło pochodzenia danych: dane udostępniane przez Twoje dziecko;

 10. W każdej chwili masz prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email na poniższy adres e-mail: klient@toyota.pl lub w formie zwykłego listu na adres korespondencyjny: Toyota Central Europe Sp. z o.o. z dopiskiem Dział CS/CR, ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa.